Posted by: eksmunsa01 | December 3, 2007

piknik maring guci

Tegalesse mode “on”

Wahyu Jati Kusuma,SH., lagi SMA kelas 3 IPS 2 (Jamane dadi Cover Boy
Smunsa) piknik maring Guci numpak motor boncengan karo Adi Bahtiar
Zamzami Subrewok (3 IPS 1). Niate tah mangkat sore-sorenan, tapi
berhubung motore Jati ke-entengan bensin nang Slawi (motore dituntun
nggolet bensin eceran), akhire tekan Yomani wis peteng.

Saka Yomani, nembe manjat sitik mulai akeh kabut. Kabute kandel
nemen, nganti jarak pendang cuma 1 meter tok ditambah lampu motore
mati. Pikire Jati nanggung, sedelat maning tekan guci, akhire
nerusna perjalanan.

Ndilalahi nang tengah perjalanan weruh mobil plat B (Jakarta) nang
ngarepe. Jarene jati “Wok, dewek meloni mobil kiye bae, kayane tah
pan maring guci”.

“Iya Jat, kayane mobil nang ngarep pan cek-in nang guci, kintili
terus bae, aja sampe ucul” Jare Bewok (undang-undangane Adi BZ).

“Beres Wok !!!” Jawabe Jati.

Akhire Jati karo Bewok ngintili mobil kuwe terus. Mobile belok
kanan, Jati melu kanan. Mobile belok kiri, jati melu kiri. Ujug-ujug
mobile belok kiri terus langsung mandeg. Jati karo bewok kaget, tapi
pan apa maning, cara siji-sijine eben bisa tekan Guci cuma nuruti
mobil sing nang ngarepe tok. Dadine Jati karo bewok melu-melu mandeg.

Jati karo Bewok wis ngenteni limang menit, mobile esih mandeg bae.
Akhire Jati karo Bewok jengkel, “Wok, daning mobile ora jalan-
jalan?” Jati takon maring bewok.

“Iya Jat, piben kiye, engko dewek ora anjog-anjog maring guci oh”
Jare bewok.

“Kaya kiye bae Wok”, Jare Jati, “Dewek maine ngganyami sing duwe
mobil, mobile kon jalan maning. Dadine dewek ora konangan dong dewek
lagi meloni mobil kuwe” Jare jati maning.

“Bener Jat, dewek maine ngganyami bae, ja-im sitik.”jare Adi.

Akhire Jati karo Adi mudun saka motor langsung nggebrag-gebrag
bodine mobil kue. “Heh, ente kurang ajar ya !!” Jare jati karo terus
nggebragi bodi mobil. “Ente aja kadiran nganggo mobil apik, mandeg
sapenake boyok!!” jare jati maning karo emosi.

Sing nduwe mobil akhire mudun. “Ana apa,Mas??” jare sing nduwe mobil
pas wis mudun seka mobil. Jebule sing numpak mobil arane Dasuki,
pengusaha warteg asli Cabawan, dadine paham bahasa Tegal.

“Ente parkir mobil aja sapenake boyok oh Jon!!!” Jawabe jati sangar.

“Sapa sing parkir mobil sepenake boyok Mas??” Dasuki mbales takon
maring Jati.

“Ya ente oh, nang kene laka sapa-sapa maning selain ente!!” Jawabe
Jati esih nganggo emosi.

“Mas, sampeyan weruh ora sih??” jare Dasuki. “Aku parkir nang
pekarangan vilane aku dewek, sing sembarangan ya sampeyan, mlebu
pekarangane uwong ora pamit ora apa!!” Jarene Dasuki ora kalah
sangar.

Jati karo Adi kaget, langsung lingak-linguk ndeleng kiwa – tengen.
Jabule Jati karo Adi memang lagi nang pekarangan umahe uwong. Wis
tanggung isin, Jati akhire njawab “Sampeyan ya ngawag, mbangun umah
nang tengah-tengah dalan, dasar compong” Jawabe jati karo langsung
merad.

Dasuki cuma gedeg-gedeg tok karo ngelus-elus dada. “Jebule nang kene
ana uwong sing aneh kaya kuwe ya??” Dasuki ngomong maring awake
dewek.

ditulis oleh Ade Nova IPS 2

Advertisements

Responses

  1. keren….


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: